WAT DOET HET LEDD?

De combinatie verslaving en een psychiatrische aandoening, de zogenaamde dubbele diagnose, vereist een specifieke, geïntegreerde behandelaanpak, bij voorkeur uitgevoerd door een multidisciplinair team. Daar komt van alles bij kijken. Het LEDD is opgericht om instellingen verder te helpen. Door kennisoverdracht en methodiekontwikkeling. Maar ook door instellingen praktisch te ondersteunen en te begeleiden.

Het LEDD is een samenwerkingsverband van Trimbos-Instituut, Parnassia groep (CDP), Emergis, GGZ Westelijk Noord-Brabant, GGZ Rivierduinen, Altrecht en Connection SGGZ. Op deze wijze zijn kennis en expertise van een aantal instellingen die zich intensief met dit thema bezighouden krachtig gebundeld. Zo willen we iedereen die met dubbele diagnose bezig is, een platform bieden. We kunnen expertise leveren in de vorm van training, opleiding, coaching en advies. We stellen matrialen beschikbaar en bieden begeleiding bij de implementatie. En in het kenniscentrum van het LEDD is de meest actuele informatie te vinden.