IDDT audits


Het werken met mensen met een dubbele diagnose vraagt om een fasegerichte, geïntegreerde en multidisciplinaire behandeling van complexe problematiek. De IDDT-fidelity scale, zoals ontwikkeld door het Dartmouth Psychiatric Research Center of Dartmouth Medical School in Lebanon, New Hampshire en later vertaald door het Landelijk Expertise Centrum Dubbel Diagnostiek (LEDD), biedt teams de mogelijkheid zich te laten beoordelen en beschrijven.

De fidelity-meting

Een fidelity-meting biedt overzicht in de vele aspecten waaruit geintegreerde behandeling bestaat en de stand van zaken daarin voor uw team of onderdeel. Tijdens de meting komen twee auditoren langs om een serie interviews uit te voeren en informatie te verzamelen. De fidelity-meting brengt twee series componenten in beeld: behandelinhoudlijke en organisatorische.

De auditoren maken een rapportage waarin wordt beschreven welke onderdelen al (redelijk) op orde zijn en welke onderdelen meer aandacht nodig hebben. Samen met uw team wordt een start met een werkplan gemaakt.  

Verkorte fidelity-meting 

Een fidelity-meting geeft een compleet beeld, maar is ook een investering. Er is een verkorte versie beschikbaar waarmee teams zichzelf kunnen evalueren. De verkorte fidelity betreft alleen de behandelinhoudelijke items. NB: onze ervaring is dat zelfevaluaties altijd een te positief beeld geven, hou daar rekening mee! 

De verkorte IDDT-Fidelityschaal met instructie vind u hier.

Fidelity werkbijeenkomst

Een derde mogelijkheid is om de fidelity items met uw hele team tijdens een teambijeenkomst te bespreken en samen te bepalen welke richting het team hiermee op wil. Dit is een werkbijeenkomst van een dagdeel, begeleid door een medewerker van het LEDD. Tijdens deze bijeenkomst wordt in een aantal rondes consensus bereikt over de huidige stand van zaken, wat betreft geïntegreerd werken. Ook worden de prioritering van acties bepaald en vervolgstappen afgesproken.

Mocht u interesse hebben in een van de vormen van werken met de IDDT-fidelity schaal, neem dan contact op met Anneke van Wamel: [email protected].