Wat kan het LEDD voor u betekenen?


  • LEDD ontwikkelt praktische materialen ter ondersteuning van geïntegreerde dubbele diagnosebehandeling.
  • LEDD verzorgt masterclasses en trainingen ‘op maat’.
  • LEDD geeft advies aan organisaties en teams.
  • LEDD organiseert regelmatig symposia met een overzicht van best practices en de wetenschappelijke stand van zaken op het terrein van dubbele diagnose.
  • LEDD kan meewerken aan uw studiedag of werkconferentie.
  • LEDD is een landelijk kennis- en informatiepunt voor literatuur en onderzoek.
  • LEDD biedt een forum voor iedereen die met dubbele diagnose bezig is.
  • LEDD adviseert bij de implementatie van dubbele diagnoseprogramma’s.
  • LEDD ondersteunt zorginstellingen bij de monitoring van cliëntresultaten en de afname van fidelitymetingen.
  • LEDD geeft lezingen en organiseert expert-bijeenkomsten.