Wie of wat is het LEDD?


Het LEDD is een samenwerkingsverband van Trimbos-Instituut, GGZ Eindhoven en de Kempen, Centrum Dubbele Problematiek (Parnassia groep), Emergis, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Altrecht en GGZ Rivierduinen.

Op deze wijze zijn kennis en expertise van een aantal instellingen die zich intensief met dit thema bezighouden krachtig gebundeld. Zo willen we iedereen die met dubbele diagnose bezig is, een platform bieden. We kunnen expertise leveren in de vorm van training, opleiding, coaching en advies. We stellen instrumenten beschikbaar en bieden begeleiding bij de implementatie. En in het kenniscentrum van LEDD is de meest actuele informatie te vinden.