Trainingen


Een belangrijke activiteit van het LEDD is het ontwikkelen, verspreiden en aanbieden van deskundigheidsbevordering. Een van de manieren waarop het LEDD dat doet is door het aanbieden van trainingen. 

Alle LEDD instellingen hebben interne trainers die de eendaagse introcursus kunnen geven. Bij een vraag naar een opleiding zullen we in eerste instantie kijken of er een trainer vanuit de instellingen beschikbaar is.

Trainingen worden in-company gegeven. Voorafgaand aan de training wordt er altijd een verkennend gesprek gevoerd over de specifieke inhoud en behoefte van de deelnemers. Het cursusaanbod van het LEDD richt zich op medewerkers in de GGZ (inclusief verslavingszorg) maar ook op medewerkers van woonvoorzieningen en maatschappelijk opvang en aanpalende disciplines. De opzet van de training is zoveel mogelijk interactief, er wordt gebruik gemaakt van videomaterialen en verschillende werkvormen. Groepen mogen maximaal 20 personen groot zijn.

Het cursusaanbod van het LEDD bestaat een aantal onderdelen dat op elkaar aansluit, maar ook afzonderlijk ingezet kunnen worden. Voor meer informatie over de trainingen of een offerte kunt u contact  opnemen met Anneke van Wamel: [email protected].

De eendaagse Introductietraining Dubbele Diagnose is nu ook in een online versie beschikbaar! Het betreft 2 bijeenkomsten van 2 uur, gegeven door ervaren trainers. Vanwege de andere vorm kunnen aan deze training maximaal 15 personen deelnemen.

Deze cursus richt zich op hulpverleners en begeleiders die behoefte hebben aan een eerste introductie op de problemen die spelen bij cliënten met een dubbele diagnose en de manier waarop hulpverleners hierop het beste in kunnen spelen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Dubbele diagnose introductie 
  • Middelen en effecten
  • Interacties middelen en psychiatrie
  • Basisfilosofie en principes IDDT
  • Werken met het IDDT fasenmodel
  • Screening en assessment
  • Eerste stap interventies verslavingscounseling
  • Effectieve IDDT onderdelen

In overleg kan ook de inhoud van deze training naar behoefte aangepast worden.  

De twee eerste modules vormen samen de basiscursus. De overige modules volgen op de basiscursus, maar kunnen ook ingezet worden als vervolg op eerder gevolgde trainingen (bijv. e-learning modules). De inhoud gaat dieper in op specifieke onderdelen van een geïntegreerde dubbele diagnose behandeling. Een aantal modules is bovendien gericht op het aanleren van vaardigheden om daadwerkelijk te kunnen starten met het geïntegreerd behandelen van dubbele diagnose cliënten. Mocht er behoefte zijn aan een dagdeel met een andere inhoud dan kunnen we samen met u de mogelijkheden daarvoor verkennen.

De modules zijn in overleg in te zetten of te koppelen. De duur is één dagdeel, bij enkele modules hoort een booster of terugkombijeenkomst (staat bij de module aangegeven).

Verslaving en middelen

Middelen en effecten, wat is verslaving, de neurobiologie van verslaving, redenen en gevolgen van gebruik, craving en omgaan met trek.

Dubbele diagnose

Inleiding dubbele diagnose, biopsychosociaal model, interactie tussen verslaving en psychiatrie, behandelmodellen, geïntegreerde behandelingsvisie en componenten.

Werken met het fasemodel

Inleiding fasemodel, herkennen van fasen d.m.v. oefeningen, interventies per fase.

Verslavingsbehandeling en terugvalpreventie

Introductie eerste-staps interventies en oefening: registratie van gebruik, voor- en nadelenbalans, functie-analyse, 5-G schema, omgaan met craving.

Screening en assessment

Onderscheid tussen screening en assessment, het belang van monitoring, intrainen van instrumenten (CAGE AID, MATE module 4, CIDI-Sam, EuropAsi, HONOS, MANSA).

Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheidspathologie, herkenning, verband met verslaving en omgang met cliënten.

Triple Diagnose: verslaving, psychiatrie en LVB

Wat is de samenhang tussen psychiatrie, verslaving en LVB? wat betekent dat voor de hulpverlening?

Overwegingsgroepen (plus boosterbijeenkomst)

Basisbeginselen overwegingsgroep, op te zetten en te faciliteren overwegingsgroep, veilige en open sfeer te creëren en hoe te begeleiden op motivationele wijze.

Afname getrouwheidsschaal geïntegreerd behandelen (plus terugkombijeenkomst)

Uitleg van gebruikswijze en opbouw fidelity schaal, oefenen afname en scoring, rapportage en terugkoppeling.