Factsheets


Factsheet Wat is Dubbele Diagnose? (voor familieleden en naastbetrokkenen) 

Factsheet Triple Diagnose (psychiatrie, verslaving en licht verstandelijke beperking)

Factsheet Hoe gaat het met je? (eerste, laagdrempelige informatie psychische klachten en alcohol- en drugsgebruik)

Factsheet Psychiatrie, verslaving en gehoorbeperking (psychiatrie en verslaving onder dove en slechthorende mensen)

Factsheet Cannabis en psychose (de link tussen cannabis en psychose: wat weten we?)

Factsheet Geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose (korte omschrijving van het IDDT model)

Factsheet Contingency Management (Contingency management in dubbele diagnose behandeling) 

Factsheet Zin en onzin van verplichte zorg bij dubbele diagnose cliënten (Wet verplichte GGZ)

Ook op de site van het Trimbos-instituut zijn factsheets te vinden die relevant zijn voor de doelgroep clienten met comobide problemen.

Voorbeelden daarvan zijn: stigma en verslavingopwindingsdelier4-FA  en ‘Verwarde personen of mensen met acute zorgnood?’