Relevante zorgstandaarden


Op de site van de GGZ Zorgstandaarden vindt u alle zorgstandaarden en generieke modules die geautoriseerd zijn. Dat zijn standaarden die psychiatrische aandoeningen betreffen, waaronder ook enkele over een stoornis in het gebruik van een middel. Er zijn momenteel nog geen zorgstandaarden of modules die ingaan op een combinatie van verslaving en psychiatrie (de generieke module ‘comorbiditeit’ betreft somatische comorbiditeit). 

De volgende zorgstandaarden zijn beschikbaar: 

 • Aanpassingsstoornis
 • Angstklachten en angststoornissen
 • Autisme
 • Conversiestoornis
 • Depressie
 • Eetstoornissen
 • Opiaatverslaving
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving
 • Psychose

Voorbeelden van relevante generieke modules zijn:

 • Daginvulling en participatie
 • Destigmatisering
 • Ernstige Psychische Aandoeningen
 • Herstelondersteuning
 • Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid (ZB) of lichte verstandelijke beperking (LVB)
 • Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek