Geïntegreerde behandeling


Behandelaanbod bij dubbele diagnose
Om verslavingsproblemen en psychiatrische problematiek in onderlinge samenhang te kunnen behandelen, is een specifiek aanbod voor dubbele diagnose patiënten noodzakelijk. In deze behandeling is het doel om patiënten gelijktijdig hulp te bieden bij hun psychiatrische problemen en middelenmisbruik.
We spreken van een geïntegreerd dubbele diagnose behandelaanbod als er gecombineerde aandacht is voor (de interacties tussen) psychiatrische en verslavingsproblematiek vanuit een team dat multidisciplinair is samengesteld. Klik hier voor de belangrijkste kenmerken van een geïntegreerd behandelaanbod.


Waarom is een specifieke dubbele diagnoseaanbod wenselijk?
De behandeling van ernstige psychiatrische stoornissen en verslaving voltrekt zich meestal óf in de GGZ óf de verslavingszorg. Maar veel patiënten vallen daardoor tussen wal en schip. Een belangrijk argument om de behandeling van dubbele diagnose-problematiek beter te integreren. De verslaving en psychiatrische problematiek is vaak nauw met elkaar verweven. In de behandeling is het daarom belangrijk oog te hebben voor beide terreinen en de onderlinge samenhang. Hoewel er nog weinig onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van geïntegreerd behandelen, zijn verschillende onderzoekers op basis van common sense overtuigd van het nut.