Nederlandse artikelen

Kijk ook bij ‘LEDD artikelen’ onder ‘downloads’ voor recente bijdragen. Deze lijst wordt niet regelmatig bijgehouden. Het LEDD heeft echter wel een groot en actueel literatuurbestand. Neem gerust contact met ons op als u literatuur over een specifiek onderwerp zoekt.


Dijkhuizen, A., Wamel, A. van, Kikkert, M. (2013). Geïntegreerd behandelen. In G. Dom (red.), A. Dijkhuizen (red.), B. van der Hoorn (red.), H. Kroon (red.), Handboek dubbele diagnose (pp. 13-28). Utrecht: De Tijdstroom.

Giffen, M. van, Stolker, J.J., Rooijen, S. van. (2013) Implementatie van geïntegreerde behandeling volgens motivationele principes. In: Handboek Dubbele Diagnose. Utrecht: De Tijdstroom.

Horn, J.E. van, Eisenberg, M.J., Kuik, S. van, Kinderen, G.M. van (2012). Psychiatrische stoornissen en recidive bij geweldplegers met dubbele diagnose; vergelijking met andere subgroepen geweldplegers. Tijdschrift voor psychiatrie 54 (2012) 6, 497 – 507.

Monsma, M., Roosenschoon, B.J., Wamel, A. van, Rooijen, S. van (2010). Lukt modelgetrouwe implementatie van Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT) . Resultaten van het doorbraakproject dubbele diagnose. Tijdschrift voor Rehabilitatie(2), 30-43.