Downloads


IDDT is door de Erkenningscommissie Langdurige GGz erkend als een goed onderbouwde interventie. De Erkenningscommissie bestaat uit deskundigen uit wetenschap, praktijk en beleid, die op persoonlijke titel zitting hebben. De Erkenningscommissie is onafhankelijk in haar oordelen. Klik hier voor meer informatie en de volledige IDDT interventiebeschrijving.

Aan de interventiebeschrijving IDDT is een bijlage toegevoegd: Generieke interventies voor geïntegreerde dubbele diagnose behandeling. Hierin worden de onderbouwde interventies beschreven die het IDDT model inhoud geven. Deze bijlage is niet beoordeeld door de Erkenningscommissie langdurige GGZ, maar is met toestemming bijgevoegd.

Folder: Blowen, weten wat u doet

Deze folder geeft informatie aan mensen die één of meer psychosen hebben gehad, hiervoor gevoelig zijn en regelmatig cannabis gebruiken.

Folders: Out of your head

Deze serie van vier folders vertelt de verhalen van David, Martha, ‘God’ en Jason. Ze zijn gebaseerd op de ervaringen van mensen die drugs en alcohol gebruiken en behandeld worden in de psychiatrie. De folders geven informatie voor cliënten, naastbetrokkenen en hulpverleners in toegankelijke taal, feitelijk en zonder oordeel.

De oorspronkelijke Engelstalige folders zijn ontwikkeld door de Manchester Mental Health And Social Care Trust samen met Lifeline Publications and the University of Salford. Het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose heeft de folders naar het Nederlands vertaald en bewerkt.
De vertaling is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds Psychische Gezondheid. Hier en daar is de tekst aangepast aan de Nederlandse situatie (bijv. rond wetgeving).

Doelgroep
De doelgroep van de folders zijn:

  • drugsgebruikers die een psychische ziekte of symptomen hebben,
  • hulpverleners die met deze cliënten werken,
  • naastbetrokkenen die meer willen weten van de problematiek van hun naaste.

De folders zijn nadrukkelijk vanuit een harm reduction doelstelling geschreven.

‘Out of your head’ folders voor clienten en naastbetrokkenen

Folder David: psychiatrische stoornissen (schizofrenie) en cannabis
Folder Martha: psychiatrische stoornissen en XTC
Folder Jason: psychiatrische stoornissen, alcohol en andere drugs
Folder God: psychiatrische stoornissen, heroïne en crack

Het Landelijk Expertise Centrum Dubbele diagnose (LEDD) heeft, in samenwerking met het Trimbos-instituut, twee praktische handreikingen voor de zorg rond dubbele diagnose cliënten uitgebracht, gefinancierd door het ministerie van VWS. Onder dubbele diagnose wordt verstaan dat mensen zowel psychiatrische problemen als problemen met het gebruik van alcohol en drugs hebben. Hoewel de aandacht voor dubbele diagnose het laatste decennium erg is toegenomen, zijn veel instellingen nog op zoek naar hoe zij de zorg inhoudelijk en organisatorisch vorm kunnen geven. Deze handreikingen willen hieraan een bijdrage leveren. Ze richten zich op verschillende onderdelen van het zorgproces en zijn aanvullend op elkaar.

Handreiking implementeren van geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose cliënten.

Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose, een handreiking.

De poster ‘geintegereerd behandelen en fasegericht werken’ geeft een overzicht van de verschillende motivatie stadia en interventies die de basis vormen van een geintegreerde dubbele diagnose behandeling.

U kunt de poster op A4 formaat bekijken (en downloaden) door hier te klikken.

De poster is verkijgbaar op A0 formaat ( 85 x 120 cm).

U kunt hem bestellen voor 37,50 excl. verzendkosten. Stuur een mail met het factuuradres naar [email protected]

In de dubbele diagnose platformbijeenkomst rond veiligheid is gebruik gemaakt van gesprekskaartjes. U kunt deze ook in uw eigen team gebruiken om discussie over dit onderwerp te stimuleren en structuren. Voor de bijeenkomst rond wonen is een tweede set kaartjes gemaakt.

Een manier om deze te gebruiken is om ze met de stelling naar beneden op tafel te leggen. Een medewerker wordt gevraagd er een om te draaien en zijn of haar mening te geven. Vervolgens kan er uitwisseling en discussie ontstaan. Daarna is het de beurt van een andere medewerker om een kaartje om te draaien. 

U kunt de kaartjes over veiligheid hier downloaden.  

U kunt de kaartjes over wonen hier downloaden.

De instellingen die deelnemen aan het LEDD hebben eind 2023 een mooie uitvoering van de nieuwste set gesprekkaartjes ontvangen. Deze kaartjes gaan over vier onderwerpen: veiligheid, wonen, motivatie en veerkracht van het team. Omdat we natuurlijk deze ook aan andere belangstellenden willen aanbieden, zijn ze ook als PDF te downloaden en af te drukken. Enig knipwerk is dan nog wel vereist!

Twaalf stappen en Dubbele Diagnose

Handboek  en werkboek voor 12-stappen zelfhulpgroepen voor mensen met een verslaving & een psychiatrische aandoening (2011). Hamilton, Tim & Pat Samples. Utrecht: LEDD.

De Twaalf Stappen in deze boeken zijn gebaseerd op de Twaalf Stappen van de Anonieme Alcoholisten, maar ze zijn aangepast om aan te sluiten bij mensen die kampen met een psychiatrische aandoening én een verslaving. Zelfhulpgroepen die met deze stappen werken worden in de Verenigde Staten Dual Recovery Anonymous (DRA) groepen genoemd. Ook in Nederland zijn er inmiddels DRA groepen actief, maar zij konden nog geen gebruik maken van de oorspronkelijke teksten en materialen. Het LEDD heeft deze vertaling uitgebracht, in samenwerking met ervaringsdeskundigen, met als doel bij te dragen aan het herstel van mensen die worstelen met een psychiatrische aandoening en problemen hebben met het gebruik van drugs of alcohol.

Dual Recovery Handboek

Dual Recovery Werkboek

Deze Toolkit bevat een overzicht van interventies en methodieken die kunnen worden ingezet bij de behandeling en begeleiding van mensen met dubbele diagnose problematiek. Elk item bevat een beschrijving van het begrip (wat verstaat men er onder), een beschrijving van de kenmerken
van goede uitvoering in de praktijk, eventueel achtergrondformatie en een verwijzing naar relevante informatiebronnen. Teams kunnen de Toolkit gebruiken bij het bespreken van het eigen aanbod (komt het overeen met hetgeen we bieden) en bij het selecteren en/of ontwerpen van
verbeteracties.

De Toolkit is gebaseerd op een aantal bronnen, waaronder de richtlijn Dubbele Diagnose Dubbele Hulp (2003) en het boek Integrated Treatment for dual Disorders van Mueser et al (2003). Dit is aangevuld met ervaringskennis over interventies waarvan inmiddels bekend is dat zij een meerwaarde kunnen hebben in de behandeling van dubbele diagnose cliënten.

De Toolkit dient als een handzame leidraad bij het werken met dubbele diagnose cliënten. Dit is de tweede editie van de Toolkit (eerste editie 2009). Deze tweede editie is aangevuld met een aantal interventies en methodieken waar met de name teams in de verslavingszorg behoefte aan kunnen hebben.