Raad van deelnemers


LEDD contactpersonen van de deelnemende instelingen

Emmylou den Ouden
GZ-psycholoog, projectleider dd – GGz Eindhoven en de Kempen
 
Arjen Neven
Psychiater – Centrum Dubbele Problematiek, onderdeel Fivoor

Caroline van Loon
Verpleegkundig specialist, coördinatie Zorgprogramma DD – Emergis   

Yvonne van der Beek
GGZ agoog, portefeuillehouder verslaving & preventie – GGz Westelijk Noord Brabant

Ilona van den Berg
Leadexpert verslavingspsychiatrie – Altrecht

Anneke van Wamel
Wetenschappelijk medewerker – Trimbos-instituut

Ankie Lempens
Senior wetenschappelijk medewerker – Trimbos-instituut