Behandelaanbod

Jaarlijks stelt het Lef Magazine een overzicht op van het behandelaanbod voor verslaving en/of eetstoornissen. Dit overzicht vind u hier. Volgens dit overzicht bieden de meeste aanbieders van verslavingszorg ook dubbele diagnose behandeling. In hoeverre deze behandeling ook passend is voor de meer complexe (psychische) problemen is niet duidelijk. Onderstaande instellingen bieden goede en gespecialiseerde zorg aan personen met meer complexe problemen.  


Instellingen met dubbel diagnose aanbod

GGZ Westelijk Noord-Brabant

GGZ WNB is een ggz-instelling in Halsteren. Wij bieden diverse mogelijkheden tot behandeling van psychische problemen i.c.m. middelengebruik.  Bijvoorbeeld een klinische behandeling, een detox behandeling, maar ook een ambulante deeltijdbehandeling voor volwassenen met Dubbele Diagnose (DD) problematiek. DD problematiek betekent dat de cliënt zowel met een stoornis in het gebruik van middelen als met een psychiatrische/psychische stoornis kampt. Het gelijktijdig behandelen van beide is volgens wetenschappelijke onderzoeken cruciaal.

Tijdens een intakegesprek bespreken we met de cliënt de motivatie tot verandering van gedrag en kijken we samen wat hij/zij nodig heeft: een opname of deelname aan de ambulante deeltijdbehandeling. Het veranderen van gedrag, diepgewortelde overtuigingen en denkwijzen, is het moeilijkst? Daarom is de wil om te veranderen echt noodzakelijk. De ambulante deeltijdbehandeling omvat een programma van 3 dagen per week gedurende 12 weken. De klinische behandeling bestaat uit een detox van maximaal 3 weken en/of een behandeling van maximaal 6 weken, waarbij cliënten handvatten kunnen aanleren om de onthouding van de verslavende middelen vol te houden. Cognitieve gedragstherapie staat centraal bij de behandelingen. Wij willen heel graag dat de cliënt zelf de regie in handen blijft houden en passen onze behandeling daar ook op aan. Ook vinden wij het heel belangrijk dat familie/naasten betrokken worden bij de behandeling, zodat de cliënt ook thuis een netwerk om zich heen heeft als (mentale) hulp nodig blijkt. Aanmeldingen voor deze behandelingen verlopen via de huisarts of zorginstellingen, die zelf geen verslavingszorg aanbieden.

Centrum Dubbele Diagnose – GGz Breburg/Novadic kentron

Centrum Dubbele-diagnose levert geïntegreerde ambulante en klinische diagnostiek en behandeling, thuiszorg, deeltijdbehandeling en nazorg. Daarnaast is er een aanbod van intensieve outreachende behandeling ACT, zowel in Breda als Tilburg, klinische crisisinterventie voor in behandeling zijnde patiënten en een Mentalization Based Treatment (MBT) deeltijdprogramma.

Het aanbod wordt afgestemd op wensen en mogelijkheden van de patiënt. Daarnaast zijn ook de sociale- en omgevingsfactoren een belangrijk onderdeel van de behandeling. Vooral het feit dat de zorg wat al deze aspecten betreft geïntegreerd wordt aangeboden, zorgt voor optimale behandeling. Binnen de visie van Centrum Dubbele-diagnose staan begrippen als ‘relationship management’, ‘autonomie’ en ‘verbondenheid’ centraal. Centrum Dubbele-diagnose is actief in West- en Midden-Brabant. Het programma-aanbod vindt plaats in Tilburg en Breda.

Centrum voor dubbele problematiek – Fivoor

Het Centrum voor Dubbele Problematiek (CDP) levert hoog specialistische en intensieve zorg aan patiënten met ernstige psychiatrische problematiek in combinatie met ernstige verslaving. Op het CDP is een multidisciplinair team werkzaam, bestaande uit psychiaters (i.o.), klinisch (neuro)psychologen, GZ-psychologen (i.o.), SPV-ers, casemanagers, ervaringsdeskundigen en verpleegkundigen (i.o.). Het CDP is onderdeel van Fivoor en is gevestigd in Den Haag. Het CDP in 2016 de status TOP-GGZ behaald. 

Het CDP bestaat uit drie opname afdelingen waar patiënten 1-8 weken opgenomen kunnen worden ter detoxificatie, stabilisatie en/of diagnostiek. Daarnaast heeft het CDP een polikliniek en een dagbehandeling en wordt er dagelijks groepstherapie gegeven. Verder kan het CDP geraadpleegd worden voor consultatie en advies, second opinion en is er een scholingsaanbod voor verschillende disciplines.

Zorgprogramma Dubbele Diagnose – Emergis

Bij de behandeling van een dubbele diagnose is de ambulante hulpverlening van het FACT-team leidend en een klinische opname wordt als een tijdelijke onderbreking daarvan gezien. De behandeling is gestoeld op het rehabilitatiegericht werken en de herstelgerichte zorg. Daarnaast wordt gewerkt met de IDDT-methodiek, een methode waarbij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek gelijktijdig worden behandeld. In het algemeen vindt behandeling op vrijwillige basis plaats. Soms is er echter sprake van gevaar voor de cliënt zelf of diens omgeving. Dan wordt een cliënt eventueel met een BOPZ-maatregel geplaatst in een klinische voorziening dan wel ambulant begeleid.

Mensen met een dubbele diagnose komen in aanmerking voor een behandeling bij Emergis als:

er sprake is van een diagnose op AS I met betrekking tot verslaving naast een psychotische stoornis;
hij/zij interesse heeft in behandeling of verandering;
hij/zij een IQ van 80 en hoger heeft;
hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Jongeren van 12-18 jaar met dubbele diagnose problematiek – De Hoop

De Hoop is een christelijke ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en verslavingsproblemen. Poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling behoren tot de mogelijkheden. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. De Hoop heeft haar hoofdvestiging in Dordrecht en heeft daarnaast vestigingen in Houten, Amersfoort, Apeldoorn, Beekbergen, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen. Christen zijn of worden is geen voorwaarde om bij De Hoop in aanmerking te komen voor behandeling.

De Hoop ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie heeft een specialistisch aanbod voor jongeren van 12-18 jaar met dubbel diagnose problematiek. Er is een polikliniek (in Dordrecht, Houten en Amersfoort) waar alle gangbare behandelingen voor verslavingsproblematiek en psychiatrische stoornis worden geboden. Daarnaast is er een deeltijdbehandeling gericht op DD-problematiek (in Dordrecht). Ook is er een klinische afdeling in Dordrecht voor jongeren met DD-problematiek met dezelfde behandelingen (onder andere in groepsverband: CGT-middelen, SOVA, ERT/Surfen op emoties, sport en zorgboerderij. Individueel: CGT, EMDR, ouder-begeleidingsgesprekken, systeemtherapie en sociotherapie).

Dubbele Diagnose Jeugd – Brijder Verslavingszorg

Brijder jeugd heeft in Zuid Holland kliniek Mistral voor jongeren tot 23 jaar met verslavingsproblematiek en comorbide stoornissen. De opname duurt maximaal 8 weken waarin gestart wordt met een detox en ruimte is voor diagnostiek en (start) behandeling. De klinische opname is onderdeel van het behandeltraject waarbij ambulant zowel CGT als MDFT gegeven wordt. Ouders (en het gezin) worden nadrukkelijk bij de behandeling betrokken.

In Noord-Holland heeft de Brijder de kliniek Feniks. Dit is een kliniek voor jongeren tot 18 jaar met een verslavingsprobleem en comorbide stoornissen. Het is een samenwerking tussen Brijder, Lijn 5, Triversum en Parlan. Ook deze opname duurt maximaal 8 weken. Daarnaast heeft Brijder in Noord Holland diverse jeugd poli’s waar zowel CGT behandeling als diagnostiek en MDFT mogelijk is. Ouders worden nadrukkelijk bij de behandeling betrokken.

Intensieve behandelkliniek (dubbeldiagnose) – Tactus

Deze kliniek biedt zeer intensieve behandelingen aan gericht op verslaving en psychische problemen. Je wordt hier ondersteund in je herstel en het hervinden van eigen regie. In een zorgafstemmingsgesprek spreken we samen met jou, je naasten en je verwijzer het doel van de opname af, maar ook hoe we daar samen aan gaan werken. De behandeling start met ontgiften (detox),, waarna beter inzicht ontstaat in de aanwezige psychische problematiek. Onderzocht wordt hoe psychische klachten en bijkomende problemen het gebruik in stand houden of dat het gebruik de psychische klachten veroorzaakt of in stand houdt. Psychiatrische problemen en verslavingsproblemen worden in hun onderlinge samenhang behandeld. Aan het eind van de intensieve behandeling wordt op basis van de behandelresultaten, probleemanalyse en diagnose een advies uitgebracht. Als blijkt dat er minder intensief begeleiding nodig is, kan je jouw behandeling elders voortzetten. (bron: Tactus site)

Siependaal – IrisZorg/Pro persona

Samen met Pro persona is IrisZorg een geïntegreerd behandelaanbod gestart voor mensen die kampen met verslavings- en/ of psychiatrische problematiek. In het gebouw Siependaal is een splinternieuwe kliniek gerealiseerd die ruimte biedt aan 32 klinische plaatsen voor mensen met verslavings- en of psychiatrische problematiek. Door de nieuwe samenwerking is de volgende GGZ-zorg in Siependaal beschikbaar: uitbreiding acute dagbehandeling, een kliniek voor verslavingszorg en psychiatrie, samenwerking ambulante zorg (poli- en FACT-teams) en een crisis Beoordelingskamer (CBK). (bron: website Pro persona)