Bijeenkomsten


LEDD Kenniscarrousel donderdag 27 juni, van 9-12 uur

Op 27 juni organiseert het LEDD opnieuw een online kennis-update, het LEDD kenniscarrousel. Dit is een gratis bijeenkomst voor hulpverleners die werken met cliënten met een dubbele diagnose, het gelijktijdig optreden van stoornissen in middelengebruik en psychische problemen. Ook dit keer bestaat het programma uit korte lezingen, filmpjes en interviews over allerlei aspecten die met behandeling en begeleiding van deze doelgroep te maken hebben. Inschrijven kan via: Kenniscarrousel Dubbele Diagnose – Trimbos-instituut. Bekijk hier het programma.

Platformmiddag LEDD ‘Woonvoorzieningen voor bewoners met een dubbele diagnose’
27 Juni 2023, 13.00 – 16.30 uur 

Een stabiele en veilige plek om te wonen is een belangrijke voorwaarde voor herstel. Maar tegelijkertijd vraagt dit ook veel van woonbegeleiders, vooral als er sprake is van (soms fors) middelengebruik. Het LEDD organiseerde een platformmiddag waarop woonbegeleiders met elkaar in gesprek gingen over ervaringen, knelpunten en oplossingen. Klik hier voor het verslag van de middag en de dia’s van de verschillende presentaties.

De gebruikte gesprekskaartjes staan op deze pagina, onder ‘gespreksmaterialen’.

Online Platformmiddag LEDD ‘Eigen ervaringen en ervaringsdeskundigheid’
12 November 2020, 13.00 – 16.30 uur 

Binnen het IDDT (Integrated Dual Disorder Treatment) model zijn ervaringsdeskundigheid als onderdeel binnen het multidisciplinaire team en de beschikbaarheid van zelfhulpgroepen  kerncomponenten in de behandeling.

De GGzE en haar forensische tak De Woenselse Poort hebben ervaringsdeskundigheid hoog in het vaandel staan. Vanuit deze visie organiseert GGzE in samenwerking met het LEDD een platformmiddag met als thema: Werken met eigen ervaringen en ervaringsdeskundigheid. Klik hier voor het uitgebreide verslag.  

Platformbijeenkomst 6 februari 2020

Op 6 februari 2020 is er weer een dubbele diagnose platformbijeenkomst gehouden, dit keer met als thema ‘Veiligheid binnen dubbele diagnose settingen’. De organiserende LEDD instellingen waren Emergis en GGZ WNB. het was een bruisende en goedbezocht bijeenkomst. U vind het verslag hier.

De gebruikte gesprekskaartjes kunt u hier downloaden.

Lees hier het verslag van de dubbele diagnose platformbijeenkomst in september 2018, over de rol van belonen (Contingency management) in de behandeling van dubbele diagnose.