Handboeken


Handboek Dubbele Diagnose (2013). Dom, G., Dijkhuizen, A., Hoorn B. van der, Kroon H., Muusse C., Rooijen S. van, Schroevers R., Wamel A. van (red). Utrecht: de Tijdstroom.
 

Hardback, 397 pagina’s.

Prijs: 54 euro (exclusief verzendkosten).

Bestellen via www.tijdstroom.nl

Het Handboek Dubbele Diagnose bepleit een geïntegreerde behandeling voor dubbele-diagnose cliënten waarbij sprake is van complexe, comorbide aandoeningen op het vlak van verslaving en psychiatrie. Het boek is een omvattende bundeling van hoofdstukken waarin voor uiteenlopende stoornissen besproken wordt welke behandeling en zorgverlening is aangewezen.

Het biedt professionals in de ggz – met name verslavingsartsen, verpleegkundigen, psychiaters en psychologen – een breed overzicht en praktische leerpunten. Het boek is tevens goed bruikbaar voor onderwijsdoeleinden.

Geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose. Een richtlijn voor effectieve behandeling (2011). Mueser, K.T., Noordsy, D.L., Drake, R.E, Fox, L. Utrecht: de Tijdstroom.

Hardback, 600 pagina’s.

Prijs: 58 euro (exclusief verzendkosten).

Bestellen via www.tijdstroom.nl

 Geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose is een vertaling van het Amerikaanse boek Integrated treatment for dual disorders, dat inmiddels doorgaat voor een standaardwerk voor iedereen die met dubbele-diagnosecliënten werkt. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg komen vaak in aanraking met cliënten met psychiatrische symptomen en problemen die verband houden met hun alcohol- en drugsgebruik. Dit boek gaat over de manier waarop mensen met een historie van middelenmisbruik en comorbide psychiatrische stoornissen geholpen kunnen worden om met hun ziekte om te gaan, persoonlijke doelen te ontwikkelen en na te streven, en hun leven weer op te pakken. De sleutel tot een effectieve behandeling van cliënten met een dubbele diagnose is de naadloze integratie van psychiatrische interventies en interventies voor middelenmisbruik. Op die manier is een samenhangend en eensluidend zorgsysteem te creëren. In dit boek wordt een handreiking gegeven voor het opzetten, organiseren, leveren en evalueren van geïntegreerde hulpverlening aan mensen met een dubbele diagnose.