Downloads

IDDT is door de Erkenningscommissie Langdurige GGz erkend als een goed onderbouwde interventie. De Erkenningscommissie bestaat uit deskundigen uit wetenschap, praktijk en beleid, die op persoonlijke titel zitting hebben. De Erkenningscommissie is onafhankelijk in haar oordelen. Klik hier voor meer informatie en de volledige IDDT interventiebeschrijving.

Aan de interventiebeschrijving IDDT is een bijlage toegevoegd: Generieke interventies voor geïntegreerde dubbele diagnose behandeling. Hierin worden de onderbouwde interventies beschreven die het IDDT model inhoud geven. Deze bijlage is niet beoordeeld door de Erkenningscommissie langdurige GGZ, maar is met toestemming bijgevoegd.

Folder: Blowen, weten wat u doet

Deze folder geeft informatie aan mensen die één of meer psychosen hebben gehad, hiervoor gevoelig zijn en regelmatig cannabis gebruiken.

Folders: Out of your head

Deze serie van vier folders vertelt de verhalen van David, Martha, ‘God’ en Jason. Ze zijn gebaseerd op de ervaringen van mensen die drugs en alcohol gebruiken en behandeld worden in de psychiatrie. De folders geven informatie voor cliënten, naastbetrokkenen en hulpverleners in toegankelijke taal, feitelijk en zonder oordeel.

De oorspronkelijke Engelstalige folders zijn ontwikkeld door de Manchester Mental Health And Social Care Trust samen met Lifeline Publications and the University of Salford. Het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose heeft de folders naar het Nederlands vertaald en bewerkt.
De vertaling is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds Psychische Gezondheid. Hier en daar is de tekst aangepast aan de Nederlandse situatie (bijv. rond wetgeving).

Doelgroep
De doelgroep van de folders zijn:

  • drugsgebruikers die een psychische ziekte of symptomen hebben,
  • hulpverleners die met deze cliënten werken,
  • naastbetrokkenen die meer willen weten van de problematiek van hun naaste.

De folders zijn nadrukkelijk vanuit een harm reduction doelstelling geschreven.

'Out of your head' folders voor clienten en naastbetrokkenen

Folder David: psychiatrische stoornissen (schizofrenie) en cannabis
Folder Martha: psychiatrische stoornissen en XTC
Folder Jason: psychiatrische stoornissen, alcohol en andere drugs
Folder God: psychiatrische stoornissen, heroïne en crack

Het Landelijk Expertise Centrum Dubbele diagnose (LEDD) heeft, in samenwerking met het Trimbos-instituut, twee praktische handreikingen voor de zorg rond dubbele diagnose cliënten uitgebracht, gefinancierd door het ministerie van VWS. Onder dubbele diagnose wordt verstaan dat mensen zowel psychiatrische problemen als problemen met het gebruik van alcohol en drugs hebben. Hoewel de aandacht voor dubbele diagnose het laatste decennium erg is toegenomen, zijn veel instellingen nog op zoek naar hoe zij de zorg inhoudelijk en organisatorisch vorm kunnen geven. Deze handreikingen willen hieraan een bijdrage leveren. Ze richten zich op verschillende onderdelen van het zorgproces en zijn aanvullend op elkaar.

Handreiking implementeren van geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose cliënten.

Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose, een handreiking.

De poster 'geintegereerd behandelen en fasegericht werken' geeft een overzicht van de verschillende motivatie stadia en interventies die de basis vormen van een geintegreerde dubbele diagnose behandeling.

U kunt de poster op A4 formaat bekijken (en downloaden) door hier te klikken.

De poster is verkijgbaar op A0 formaat ( 85 x 120 cm).

U kunt hem bestellen voor 37,50 excl. verzendkosten. Stuur een mail met het factuuradres naar fperdok@trimbos.nl. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.