IDDT audits

Het werken met mensen met een dubbele diagnose vraagt om een fasegerichte, geïntegreerde en multidisciplinaire behandeling van complexe problematiek. De IDDT-fidelity scale, zoals ontwikkeld door het Dartmouth Psychiatric Research Center of Dartmouth Medical School in Lebanon, New Hampshire en later vertaald door het Landelijk Expertise Centrum Dubbel Diagnostiek (LEDD), biedt teams de mogelijkheid zich te laten beoordelen en beschrijven.

De fidelity-meting

Een fidelity-meting biedt overzicht in de vele aspecten waaruit geintegreerde behandeling bestaat en de stand van zaken daarin voor uw team of onderdeel. Tijdens de meting komen twee auditoren langs om een serie interviews uit te voeren en informatie te verzamelen. De fidelity-meting brengt twee series componenten in beeld: behandelinhoudlijke en organisatorische.

De auditoren maken een rapportage waarin wordt beschreven welke onderdelen al (redelijk) op orde zijn en welke onderdelen meer aandacht nodig hebben. Samen met uw team wordt een start met een werkplan gemaakt.  

Verkorte fidelity-meting 

Een fidelity-meting geeft een compleet beeld, maar is ook een investering. Er is een verkorte versie beschikbaar waarmee teams zichzelf kunnen evalueren. De verkorte fidelity betreft alleen de behandelinhoudelijke items. NB: onze ervaring is dat zelfevaluaties altijd een te positief beeld geven, hou daar rekening mee! 

De verkorte IDDT-Fidelityschaal met instructie vind u hier.

Mocht u interesse hebben in een audit met de IDDT-fidelity schaal door het LEDD, neem dan contact op met Anneke van Wamel: awamel@trimbos.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.