Database

Het LEDD houdt een database (in Mendeley) met wetenschappelijke artikelen over dubbele diagnose, onderzoek en behandeling bij. Als u literatuur over een specifieke doelgroep, interventie of combinatie van stoornissen zoekt, kunt u een search in deze database aanvragen.

Nederlandse artikelen

 

Dijkhuizen, A., Wamel, A. van, Kikkert, M. (2013). Geïntegreerd behandelen. In G. Dom (red.), A. Dijkhuizen (red.), B. van der Hoorn (red.), H. Kroon (red.), Handboek dubbele diagnose (pp. 13-28). Utrecht: De Tijdstroom.

Giffen, M. van, Stolker, J.J., Rooijen, S. van. (2013) Implementatie van geïntegreerde behandeling volgens motivationele principes. In: Handboek Dubbele Diagnose. Utrecht: De Tijdstroom.

Horn, J.E. van, Eisenberg, M.J., Kuik, S. van, Kinderen, G.M. van (2012). Psychiatrische stoornissen en recidive bij geweldplegers met dubbele diagnose; vergelijking met andere subgroepen geweldplegers. Tijdschrift voor psychiatrie 54 (2012) 6, 497 - 507.

Monsma, M., Roosenschoon, B.J., Wamel, A. van, Rooijen, S. van (2010). Lukt modelgetrouwe implementatie van Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT) . Resultaten van het doorbraakproject dubbele diagnose. Tijdschrift voor Rehabilitatie(2), 30-43.

Neven A, Bonebakker A. (2018). Uitkomsten van IDDT op een dubbele-diagnoseafdeling. Verslaving, maart 2018, Volume 14, Issue 1, pp 56–65.

Neven A., Kool N., Bonebakker A.E., Mulder C.L. (2018) Geïntegreerd behandelen van patiënten met dubbele diagnose met integrated dual diagnosis treatment (IDDT): systematische literatuurstudie. Tijdschrift voor Psychiatrie 60(2018)4, 231-240.

Neven A, Wamel A van, Brink W van den. (2018). Stagering en profilering van patiënten met een dubbele diagnose. Tijdschrift voor psychiatrie 60 (2018) 2, 114 – 119.

Stel, J. van der (2006). Verslaving deel 5. Co-morbiditeit, verslaving plus een psychische stoornis. Den Haag: ZonMw.

Singh, S. K. B., Hellemans, H., & Dom, G. (2012). Autismespectrumstoornis en verslaving:
een onbekende comorbiditeit?. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 54(10), 893–7.

Wamel A. van, Jansen H., Kuijpers E. (2009). Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen; naar een geïntegreerd behandelmodel. Implementatie in een behandelteam voor persoonlijkheidsstoornissen. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 3, 167- 176.

Wamel, A.L. van (2012). Dubbele diagnose. Bijblijven: Tijdschrift voor Praktische Huisartsgeneeskunde(10), 44-50.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.