Nederlandse artikelen

Neven A, Bonebakker A. (2018). Uitkomsten van IDDT op een dubbele-diagnoseafdeling. Verslaving, maart 2018, Volume 14, Issue 1, pp 56–65.

Neven A, Wamel A van, Brink W van den. (2018). Stagering en profilering van patiënten met een dubbele diagnose. Tijdschrift voor psychiatrie 60 (2018) 2, 114 – 119.

Dijkhuizen, A., Wamel, A. van, Kikkert, M. (2013). Geïntegreerd behandelen. In G. Dom (red.), A. Dijkhuizen (red.), B. van der Hoorn (red.), H. Kroon (red.), Handboek dubbele diagnose (pp. 13-28). Utrecht: De Tijdstroom.

Giffen, M. van, Stolker, J.J., Rooijen, S. van. (2013) Implementatie van geïntegreerde behandeling volgens motivationele principes. In: Handboek Dubbele Diagnose. Utrecht: De Tijdstroom.

Wamel, A.L. van (2012). Dubbele diagnose. Bijblijven: Tijdschrift voor Praktische Huisartsgeneeskunde(10), 44-50.

Horn, J.E. van, Eisenberg, M.J., Kuik, S. van, Kinderen, G.M. van (2012). Psychiatrische stoornissen en recidive bij geweldplegers met dubbele diagnose; vergelijking met andere subgroepen geweldplegers. Tijdschrift voor psychiatrie 54 (2012) 6, 497 - 507.

Monsma, M., Roosenschoon, B.J., Wamel, A. van, Rooijen, S. van (2010). Lukt modelgetrouwe implementatie van Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT) . Resultaten van het doorbraakproject dubbele diagnose. Tijdschrift voor Rehabilitatie(2), 30-43.

Wamel A. van, Jansen H., Kuijpers E. (2009). Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen; naar een geïntegreerd behandelmodel. Implementatie in een behandelteam voor persoonlijkheidsstoornissen. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 3, 167- 176.

Stel, J. van der (2006). Verslaving deel 5. Co-morbiditeit, verslaving plus een psychische stoornis. Den Haag: ZonMw.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.