Menu

Op deze pagina vindt u overzichtelijke factsheets over verschillende thema's. Met regelmaat zullen nieuwe factsheets toegevoegd worden.

 

Factsheets

Factsheet Wat is Dubbele Diagnose? (voor familieleden en naastbetrokkenen) 

Factsheet Triple Diagnose (psychiatrie, verslaving en licht verstandelijke beperking)

Factsheet Hoe gaat het met je? (eerste, laagdrempelige informatie psychische klachten en alcohol- en drugsgebruik)

Factsheet Psychiatrie, verslaving en gehoorbeperking (psychiatrie en verslaving onder dove en slechthorende mensen)

Factsheet Cannabis en psychose (de link tussen cannbis en psychose: wat weten we?)

 

 

 

Nieuwe factsheet!

Er is weer een nieuwe factsheet verschenen: 'De link tussen cannabis en psychose: wat weten we?'

Generieke interventies voor IDDT 

De interventie- beschrijving IDDT is al geruime tijd te downloaden. Vanaf nu is daar een bijlage aan toegevoegd: Generieke interventies voor ge├»ntegreerde dubbele diagnose behandeling. Deze bijlage is niet beoordeeld door de Erkenningscommissie langdurige GGZ, maar is met toestemming bijgevoegd.

IDDT erkend als goed onderbouwde interventie

IDDT is door de Erkenningscommissie langdurige ggz erkend als een goed onderbouwde interventie. De Erkenningscommissie bestaat uit deskundigen uit wetenschap, praktijk en beleid, die op persoonlijke titel zitting hebben. De Erkenningscommissie is onafhankelijk in haar oordelen. Klik hier voor meer informatie en de volledige IDDT interventiebeschrijving.